یونیسف به طالبان: با این تصمیم تان، یک نسل کامل از دختران از حق آموزش محروم می‌شوند

صبح کابل
یونیسف به طالبان: با این تصمیم تان، یک نسل کامل از دختران از حق آموزش محروم می‌شوند

در ادامه‌ی واکنش‌ها به تصمیم طالبان در مورد بسته‌ماندن مکاتب دخترانه، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، گفته است که این اقدام طالبان، امید میلیون‌ها دختر دانش‌آموز را از بین برده است.

کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، روز چهارشنبه -۳ حمل-، گفته است که طالبان با این فیصله‌ی شان، فرصت آموزش و ساختن آینده‌ی بهتر را از دختران افغانستان سلب می‌کنند.

بانو راسل، گفته است: «میلیون‌ها دختر مکتب در سراسر افغانستان امروز با امیدواری از خواب بیدار شدند که بتوانند به مکتب برگردند و یادگیری خود را از سر بگیرند؛ اما طولی نکشید که امیدشان از بین رفت.»

او از مقام‌های طالبان خواسته است که تعهد شان در قبال آموزش دختران را جدی بگیرند و از آموزش دانش‌آموزان دختر در هرگوشه‌ی از کشور حمایت کنند.

تصمیم طالبان در مورد بسته‌ماندن مکاتب دخترانه با واکنش‌های شدید داخلی و خارجی روبه‌رو شده است. بسیاری از نمایندگی‌های سیاسی در افغانستان این اقدام طالبان محکوم کرده اند و آن خیانت به تعهداتی خوانده اند که طالبان قبلا سپرده بودند.