سیگار: ممانعت طالبان با کار زنان، یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان خسارت وارد می‌کند

صبح کابل
سیگار: ممانعت طالبان با کار زنان، یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان خسارت وارد می‌کند

بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان -سیگار-، اعلام کرده که ممانعت طالبان با کار زنان و وضع محدودیت‌ها از سوی این گروه، می‌تواند به گونه‌ی فوری یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان خسارت وارد کند.

در گزارشی که ناوقت روز سه‌شنبه -۳ حوت-، از سوی سیگار به نشر رسیده، آمده است که در نتیجه‌ی محدودیت‌های وضع‌شده از سوی طالبان بر کار و اشتغال زنان، انتظار می‌رود که تولید ناخالص افغانستان، پنج درصد کاهش یابد.

سیگار به نقل از یافته‌های برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد، گفته است که پیش از سقوط دولت پیشین به دست طالبان، زنان بیش از ۲۰ درصد نیروی کار را در افغانستان تشکیل می‌دادند که در بخش‌های مختلف از جمله، سیاست، آموزش و پرورش، صحت، تجارت و رسانه کار می‌کردند.

با این حال، انتظار می‌رود که تولیدات ناخالص افغانستان از ۲۰ میلیارد دالر به ۱۶ میلیارد دالر کاهش یابد؛ در سال ۲۰۲۰ میلادی، تولیدات ناخالص کشور، ۲۰ میلیارد دالر اعلام شده بود.

این در حالی است که پس از به قدرت‌رسیدن طالبان، این گروه محدودیت‌های زیادی را بر شهروندان کشور از جمله‌ زنان وضع کرده است. این گروه، وزارت امور زنان را حذف کردند؛ افزون بر آن، اکثر کارمندان زن در اداره‌های دولتی کار شان را از دست دادند.