یونیسف: خانواده‌های افغانستان کودکان شان را برای سال تعلیمی جدید آماده کنند

صبح کابل
یونیسف: خانواده‌های افغانستان کودکان شان را برای سال تعلیمی جدید آماده کنند

هم‌زمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از خانواده‌ها خواسته است که کودکان شان را برای رفتن به مکتب آماده کنند.

این نهاد روز دوشنبه -۱ حمل- در تویتی نوشته است: «پیش از افتتاح مکاتب در سوم ماه حمل، یونیسف افغانستان از خانواده‌های گرامی تقاضا می‌کند که همه‌ی اطفال واجد شرایط خویش را برای سال تعلیمی جدید در سراسر افغانستان آماده کنند.»

این در حالی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شده‌اند.

 با این حال، وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان وعده سپرده که در سال جدید، مکاتب به روی همه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر باز می‌شود.