بهای یک دالر امریکایی در بازارهای معاملاتی کابل به ۹۸ افغانی رسید

صبح کابل
بهای یک دالر امریکایی در بازارهای معاملاتی کابل به ۹۸ افغانی رسید

برخی از صرافان سرای شهزاده‌ی شهر کابل، می‌گویند که بهای یک دالر امریکایی در بازارهای معاملاتی افغانستان، به ۹۸ افغانی رسیده است.

یک تن از صرافان سرای شهزاده‌ی شهر کابل به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که هر دالر امریکایی در بازارهای معاملاتی امروز دوشنبه -۱۵ قوس-، تا ۹۸ افغانی خرید و فروش می‌شود.

او هم‌چنان، گفت که در ابتدای روز یک دالر امریکایی به ۹۷٫۴۰ افغانی خریده و به ۹۷٫۵۰ افغانی به فروس می‌رسید.

این در حالی است که پس از چاشت امروز دوشنبه، یک دالر امریکایی تا ۹۸ افغانی نیز خرید و فروش شده است.

صرافان سرای شهزاده‌ی شهر کابل دلیل افزایش بی‌رویه‌ی دالر در برابر افغانی را نبود ارز دالر در بازارهای معاملاتی کابل می‌داند؛ زیرا این‌روزها تقاضا برای دالر به شدت در حال افزایش است.

گفتنی است که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، ارزش پول افغانی در برابر دالر به شدت کاهش یافته است. پیش از این بانک مرکزی به منظور کاهش ارزش دالر، حدود ۱۰ میلیون دالر امریکایی را به گونه‌ی لیلام به فروش رساند.