گذرگاه تورخم شش روز در هفته باز می‌شود

صبح کابل
گذرگاه تورخم شش روز در هفته باز می‌شود

وزارت صنعت و تجارت، اعلام کرده است که پس از این، گذرگاه تورخم، شش روز در هفته، به گونه‌ی ۲۴ ساعته باز خواهد بود.

اجمل احمدی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، روز شنبه (۲۷ ثور)، در برگه‌ی تویترش نوشت که گذرگاه تورخم، شش روز در هفته، به گونه‌ی ۲۴ ساعته و گذرگاه اسپین بولدک – چمن شش روز در هفته و با افزایش ساعت‌های کاری، باز خواهد بود.

به گفته‌ی او، صادرات افغانستان، پس از روزهای عید، از طریق این دو گذرگاه آغاز خواهد شد.

این در حالی است که با شیوع ویروس کرونا در افغانستان، گذرگاه‌های تورخم و چمن، از سوی پاکستان مسدود شد، اما پس از مدتی، گذرگاه تورخم برای پنج روز در هفته، تنها به روی موترهای باربری باز شد.

از سویی هم، گذرگاه تورخم صبح روز شنبه (۲۷ ثور)، به روی رفت و آمد مسافران دو طرف، باز شد.