دیبرا لاینز: داعش تقریبا در همه‌ی ولایت‌های افغانستان حضور و فعالیت دارند

صبح کابل
دیبرا لاینز: داعش تقریبا در همه‌ی ولایت‌های افغانستان حضور و فعالیت دارند

در حالی که مقام‌های طالبان می‌گویند، در افغانستان مرکزی به نام داعش وجود ندارد؛ اما سازمان ملل، گفته است که این گروه تقریبا در همه‌ی ولایت‌های افغانستان حضور و فعالیت دارد.

دیبرا لاینز، نماینده‌ی ویژه‌ی سرمنشی ملل متحد برای افغانستان که روز گذشته -چهارشنبه، ۲۶ عقرب-، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد، از ناتوانی طالبان برای جلوگیری از فعالیت گروه داعش و افزایش حملات این گروه ابراز نگرانی کرد.

بانو لاینز، گفت که فعالیت داعش زمانی به چند ولایت و شهر کابل محدود بود؛ اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که این گروه تقریبا در همه‌ی ولایت‌های افغانستان حضور و فعالیت دارند.

او با اشاره به وضعیت فعلی در افغانستان، گفت که مشکلات پیش‌آمده می‌تواند خطر افراط‌گرایی را افزایش دهد و زمینه‌ی فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اسلحه را فراهم کند.

نماینده‌ی ویژه‌ی سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در این نشست، تأکید کرد که ترک‌کردن شهروندان این کشور یک اشتباه تاریخی خواهد بود؛ اشتباهی که یک بار دیگر نیز انجام شده و نتایج بسیار بدی را به همراه داشته است.

دیبرا لاینز، گفت که شهروندان افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان، فکر می‌کنند که فراموش شده اند؛ در حالی که آن‌ها مقصر وضعیت پیش‌آمده نیستند و نباید مجازات شوند.

بانو لاینز با اشاره بر این که طالبان در ابتدای به قدرت‌رسیدن شان، تعهد کرده بودند که حقوق شهروندان افغانستان به ویژه زنان را حفظ خواهند کرد؛ اما با گذشت سه ماه هنوز محدودیت‌های وضع‌شده‌ علیه زنان و دختران، برداشته نشده است.

او هشدار داد که افغانستان در آستانه‌ی یک فاجعه‌ی انسانی قرار دارد و در صورتی که پیش‌گیری نشود، نتایج بسیار نامطلوبی در پی خواهد داشت.