سازمان ملل: مسؤولیت دفاع از حقوق زنان نباید تنها بر دوش زنان افغانستان باشد

صبح کابل
سازمان ملل: مسؤولیت دفاع از حقوق زنان نباید تنها بر دوش زنان افغانستان باشد

نهاد سازمان ملل برای برابری جنسیتی و قدرت‌بخشیدن به زنان، می‌گوید که مسؤولیت دفاع از حقوق زنان نباید تنها بر دوش زنان افغانستان باشد.

این نهاد روز یک‌شنبه -۲۴ دلو-، در تویتی، گفته است که دفاع از حقوق زنان یک مسؤولیت جهانی است که همه باید در آن نقش داشته باشند.

به گفته‌ی این نهاد، زنان افغانستان سابقه‌ی درازمدتی در مبارزه برای دست‌یابی به حقوق شان را دارند و با موانع زیادی مبارزه کرده اند.

این در حالی است که به دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان، این گروه محدودیت‌های زیادی را در قبال زنان این کشور وضع کرده است. در ماه‌های گذشته جنبش‌های مختلفی از زنان در کشور شکل گرفته و زنان در برابر عملکردهای طالبان ایستادگی می‌کنند.