دیدبان حقوق بشر: طالبان تنها در سه ولایت به زنان اجازه‌ی کار بدون قیدوشرط داده اند

صبح کابل
دیدبان حقوق بشر: طالبان تنها در سه ولایت به زنان اجازه‌ی کار بدون قیدوشرط داده اند

دیدبان حقوق بشر گزارش داده است که با قدرت‌گرفتن طالبان، فعالیت و کار امدادگران زن در افغانستان با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو شده است.

در گزارشی که روز چهارشنبه -۱۲ عقرب-، از سوی این سازمان مدافع حقوق بشر به نشر رسیده، آمده است که طالبان در بیش‌تر نیمی از ولایت‌های افغانستان یا کاملا مانع فعالیت زنان در زمینه‌ی امدادرسانی شده یا این که میزان فعالیت‌های آن‌ها را محدود کرده است.

بر بنیاد این گزارش، طالبان زنان امدادگر را مجبور کرده‌اند که در زمان اجرای وظایف شان، یک مرد به عنوان محرم با خود داشته باشند؛ در غیر این صورت، اجازه‌ی کار را نخواهند داشت.

با این حال، دیدبان حقوق بشر، گفته است که طالبان تنها در یک مورد، در سه ولایت افغانستان به زنان اجازه‌ی کار بدون قیدوشرط را داده اند.

دیدبان حقوق بشر، با اشاره بر این که زنان امدادگر در افغانستان نقش مهمی برای تأمین نیازهای زنان و دختران دارند، تأکید کرده است که نبود امدادگران زن به معنای، دست‌رسی کمتر زنان به ویژه زنان دارای معلولیت به خدمات اساسی است.

این نهاد از طالبان خواسته است که توافق کتبی بدهند تا زنان بتوانند در سراسر افغانستان در فعالیت‌های بشردوستانه شرکت کرده و برای قشرهای آسیب‌پذیر زمینه‌ی خدمت‌رسانی را فراهم کنند.

این در حالی است که به دنبال سقوط کابل و قدرت‌گرفتن دوباره‌ی طالبان، شهروندان افغانستان به ویژه زنان با مشکلات زیادی مواجه شده است. زمینه‌ی آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی زنان به شدت محدود شده است.