هیئت‌های دولت و طالبان روی کارشیوه‌ی گفت‌وگوها به توافق رسیدند

صبح کابل
هیئت‌های دولت و طالبان روی کارشیوه‌ی گفت‌وگوها به توافق رسیدند

منابع رسمی در قطر می‌گویند که هیئت‌های گفت‌‍وگوکننده‌ی دولت و طالبان، روی کارشیوه‌ی گفت‌وگوهای اصلی به توافق رسیده اند.

یک منبع از دوحه که نخواست نامی از او گرفته شود، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که پیشرفت‌های خوبی در چگونگی آغاز گفت‌وگوهای اصلی صورت گرفته است.

به گفته‌ی این منبع، هرچند در برخی موارد هنوز مشکلاتی باقی مانده؛ اما روی کلیات موضوع توافق دو طرف به دست آمده است.

این منبع افزود که احتمالا در هفته‌ی پیش ‌رو، گفت‌وگوهای اصلی آغاز شود.

این در حالی است که مراسم گشایش گفت‌وگوهای صلح افغانستان در ۲۲ ماه سنبله آغاز شد؛ اما از آن زمان که بیش از دو ماه گذشته، دو طرف نتوانسته اند، گفت‌وگوهای اصلی را آغاز بکنند. مادر‌قرارگرفتن توافق‌نامه‌ی امریکا و طالبان و هم‌چنان پیشبرد گفت‌وگوها بر اساس فقه‌ی حنفی، از موارد اساسی اختلافی میان دو هیئت بوده که مانع آغاز گفت‌وگوها خوانده شده بود.