غنی: رشد زراعت و مالداری به ثبات سیاسی و اقتصادی کمک می‌کند

صبح کابل
غنی: رشد زراعت و مالداری به ثبات سیاسی و اقتصادی کمک می‌کند

رییس‌جمهور غنی، تأکید می‌کند که رشد سکتور زراعت و مالداری، به ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان کمک خواهد کرد.

آقای غنی، روز پنج‌شنبه (۱۰ دلو) در مراسم افتتاحیه‌ی اتاق محصولات زراعتی و مالداری، گفت که حکومت افغانستان با فراهم کردن سهولت‌هایی برای دهقانان و مالداران، انتظار دارد تا میزان صادرات کشور به ۵۰۰ میلیون دالر دیگر در سال، افزایش یابد.

او افزود: «نظارت از صادرات، به جایگاه و اعتبار افغانستان در بازارهای جهان کمک می‌کند و کارمندان وزارت خارجه، در بیرون از کشور، مسؤولیت دارند تا در بازاریابی محصولات زراعتی و مالداری، با دهقانان و تاجران افغانستان همکاری کنند.»

آقای غنی، گفت که افغانستان یک کشور «زراعتی و مالداری» است و جای شرم است که لبنیات مورد نیاز همچون شير، پنير و ماست، از بیرون وارد شود.

آقای غنی، هم‌چنان در مورد اتاق محصولات زراعتی و مالداری نیز گفت که هدف عمده‌ی حکومت از ایجاد این اتاق، توسعه‌ی سکتور زراعت و مالداری بوده تا دهقانان و مالداران بتوانند فرآورده‌های شان را با معیارهای بهتر در بازارهای منطقه و جهان به فروش برسانند.