عثمانی: استعفا ندادم، علیه من توطئه‌ی سیاسی شده است

صبح کابل
عثمانی: استعفا ندادم، علیه من توطئه‌ی سیاسی شده است

احمدجواد عثمانی، وزیر صحت، گفته است که از سمت اش برکنار شده است.

آقای عثمانی، پنج‌شنبه شب (۱۱ جدی)، در یک پیام تصویری گفته است: «دیروز رییس‌جمهور از من خواست که استعفا بدهم، اما من دلیل آوردم که هیچ موانع قانونی برای ادامه‌ی کارم وجود ندارد؛ اما امروز صبح دوباره تلفون کرد و گفت باید استعفا بدهم. استعفا ندادم، اما مکتوبی از سوی اداره‌ی امور مواصلت کرده که گویا استعفای وزیر صحت منظور است. به نظر من حکومت‌داری باید در افغانستان تقویه شود. این کاملا فیصله و توطئه‌ی سیاسی است.»

در این مکتوب که روز پنج‌شنبه (۱۱ جدی) صادر شده، آمده است که رییس‌جمهور غنی، استعفای احمدجواد عثمانی، وزیر صحت را منظور کرده است.

در مکتوب نوشته شده است: «استعفای وزیر صاحب منظور است و هر مدیری که تحت نظارتش فساد گسترده واقع شود، مسئول است اگر ابهام وجود داشته باشد، خویش را معذول بپندارند.»

در این مکتوب، آمده است که براساس حکم مقام عالی ریاست‌جمهوری، آقای عثمانی از سمت اش برکنار شده است.

این در حالی است که به تازگی، ۴ نفر از نزدیکان احمدجواد عثمانی، وزیر صحت، به اتهام رشوه‌ستانی بازداشت شده اند.

در میان افراد بازداشت‌شده، احمدشکران عثمانى، برادر وزير صحت نیز شامل است.