مسئول اتحادیه‌ی ژورنالیستان در بامیان، توسط کارمندان تلویزیون ملی لت‌وکوب شد

صبح کابل
مسئول اتحادیه‌ی ژورنالیستان در بامیان، توسط کارمندان تلویزیون ملی لت‌وکوب شد

اسحاق اکرمی، مسئول ولایتی اتحادیه‌ی ژورنالیستان در بامیان و خبرنگار محلی، می‌گوید که از سوی چند نفر از کارمندان رادیو – تلویزیون ملی مورد لت‌وکوب قرار گرفته است.

آقای اکرمی، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که این رویداد، حوالی ساعت ۱۰:۰۰ پیش از چاشت روز شنبه (۲۳ حوت)، رخ داده است.

او می‌افزاید: «هفت – هشت نفر از کارمندان رادیو – تلویزیون ملی به دفترم آمدند و بدون این که علت را بگویند، مرا لت‌وکوب کردند.»

آقای اکرمی، می‌گوید این موضوع را با نهادهای امنیتی در میان گذاشته است. به گفته‌ی او، دلیل لت‌وکوب شدنش تا اکنون مشخص نشده است.

از سویی هم، محمدرضا آرمان، کارمند رادیو – تلویزیون ملی در بامیان، در برگه‌ی فیسبوکش نوشته است: «موضوع آقای اسحاق اکرمی یک موضوع حقوقی می‌باشد، موضوع باقیات و بدهکاری می‌باشد. هیچ ربط به مسایل خبرنگاری و رسانه‌ای ندارد و پای کارمندان هیچ اداره دخیل نیست.»