امنیت ملی: ملاعاصم عمر در کراچی پاکستان آموزش دیده بود

صبح کابل
امنیت ملی: ملاعاصم عمر در کراچی پاکستان آموزش دیده بود

یک منبع امنیت ملی افغانستان می‌گوید که ملاعاصم عمر، رهبر شبکه‌ی تروریستی القاعده برای شبه جزیره‌ی هند، در شهر کراچی پاکستان آموزش دیده بود.

وی که نخواست نامش فاش شود، به روزنامه‌ی صبح کابل گفت که ملاعاصم عمر، برای رهبری شبکه‌ی‌ القاعده در شبه جزیره‌هند، در شهر کراچی پاکستان آموزش حرفه‌ای دیده بود.

ملاعاصم عمر، در اول ماه میزان و در عملیات مشترک نیروهای امنیت ملی و دفاعی در ولسوالی موسا قلعه‌ی ولایت هلمند کشته شد. در این عملیات، تعداد زیادی از سران رهبری شبکه‌ی القاعده کشته شدند که در بین‌شان؛ ابوریحان، رابط بین ملاعاصم عمر و ایمن‌الظواهری نیز شامل است.

منبع امنیت ملی می‌گوید که ملاعاصم عمر، برای عضویت در شبکه‌ی القاعده، با شکل‌دهی گروه‌های کوچک تروریستی و از لشکر طیبه آغاز کرد.

رهبر شبکه‌ی القاعده برای شبه جزیره‌ی هند، در سال ۲۰۱۴ میلادی عضو این شبکه شد و در سال ۲۰۱۵ به ولایت هلمند در جنوب افغانستان، وارد گردید.

این منبع امنیت ملی همچنان گفت که شبکه‌ی القاعده و گروه طالبان متحدان نزدیک اند که در شرق افغانستان به همدیگر کمک می‌کنند.

بر اساس اطلاعات امنیت ملی، ملاعاصم عمر و جنگ‌جویان شبکه‌ی القاعده، در جنگ‌های‌ فراه و سقوط ولایت غزنی نقش برجسته‌ی داشتند.