امرالله صالح: ۶۱ درصد مردم از جلسه‌ی شش‌ونیم صبح راضی اند

صبح کابل
امرالله صالح: ۶۱ درصد مردم از جلسه‌ی شش‌ونیم صبح راضی اند

امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، گفته است که در ۲۴ ساعت گذشته، ۶۱ درصد مردم از جلسه‌ی شش‌ونیم صبح راضی بوده اند.

آقای صالح، روز پنچ‌شنبه (۲۲ عقرب)، در برگه‌ی فیسبوک اش نوشته است که مانند همیشه، نظریات مردم به صورت منظم بخش‌بندی می‌شود تا هم پالیسی‌سازی شود و در کنار آن، شماری از اقدام‌ها نیز به اساس اطلاعات مردم انجام شود.

او، گفت: «سطح رضایت از جلسه‌ی شش‌و‌نیم در بیست‌وچهار ساعت گذشته، ۶۱ درصد. انتقاد‌ها و تبصره‌های اکادمیک، ۳۶ درصد و رکیک‌گویی‌ها نیز، ۳ درصد بوده است.»

آقای صالح، هم‌چنان در مورد روند توزیع ویزا از سوی سفارت پاکستان، گفته است که با کمال یاس سفارت پاکستان در کابل، با ارسال یادداشت به وزارت خارجه‌ی افغانستان، گفته است که مکلف نیست در نحوه‌ی توزیع ویزا تغییراتی به میان آورد.

به گفته‌ی آقای صالح، حال که سفارت پاکستان حاضر به هم‌کاری نیست، دولت افغانستان، تنها می‌تواند وضعیت را تا حد توان مدیریت کند.

این در حالی است که آقای صالح، پیش از این گفته بود که سفارت پاکستان شمار ویزا‌هایی را که روزانه صادر می‌کند، برای وزارت خارجه‌ی افغانستان مشخص کرده است.

آقای صالح، روز یک‌شنبه (۱۸ عقرب)، در برگه‌ی فیسبوک اش نوشته بود که دولت افغانستان نیز، در کم‌تر از یک هفته، کار روی طرح مدیریت امنیتی درخواست‌کنندگان، مدیریت جمع‌آوری پاسپورت و تنظیم نوبت را به عهده می‌گیرد.

او افزوده بود: «مردم ما نباید به خاطر ویزای هیچ کشوری تحقیر شوند و کرامت انسانی شان صدمه ببیند. جزییات طرح را با وزارت خارجه‌ی افغانستان شریک خواهیم ساخت تا در تطبیق آن با سفارت پاکستان هماهنگی کند.»

با این حال، معاون نخست ریاست‌جمهوری گفته است که به برگ نه، به درخت نه؛ بلکه به باغ فکر کنید. همسایه‌ها ده‌ها سال است افغان را بدون هیچ استثنا، گاهی به عنوان شادی میدان می‌بینند؛ اما رسالت ما این است که از این وضع بیرون شویم و بیرون هم می‌شویم.

 این درحالی است که به دنبال افزایش جرایم جنایی و تروریستی در کابل، رییس‌جمهور غنی، مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را برای چند هفته و به گونه‌ی مستقیم، به امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری سپرده است.