امرالله صالح: موترهای بی‌اسناد مصادره می‌شود

صبح کابل
امرالله صالح: موترهای بی‌اسناد مصادره می‌شود

امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، گفته است که در نشستی، فیصله صورت گرفته تا از این به بعد، موترهای بی‌اسناد مصادره شود.

آقای صالح، روز یک‌شنبه (۲۷ میزان)، در برگه‌ی فیس‌بوکش نوشت که سال‌ها است از موترهای بی‌اسناد شکایت وجود دارد و یکی از چالش‌های جدی در ردیابی مجرمان نیز، موجودیت این موترها است.

او افزوده است: «در نشست هفت صبح امروز، فیصله شد که موترهای بی‌اسناد مصادره شود. امید است که با پرداخت مالیه، موترهای خود را قانون‌مند سازید و یا موترهای شما پس از توقف در خدمت پولیس قرار می‌گیرد. احتمال دیگر این است که دولت موترهای بی‌اسناد را پس از توقف و بعد از گذشت یک مدت معین، قانون‌مند ساخته و به ورثه‌ی شهدا توزیع کند.»

آقای صالح، گفته است که از خط داغ پولیس زیر نام ۱۱۹ حمایت می‌کند. او، دو شماره ارتباطی واتس‌آپ (۰۷۳۰۱۰۰۹۰۰ و ۰۷۳۰۶۰۰۷۰۰) را به منظور تقویت خط ۱۱۹ همگانی کرده و از مردم خواسته که به این شماره‌ها پیام کتبی بفرستند. او افزوده است که به پیام‌ها و تماس‌های صوتی پاسخ داده نمی‌شود.

آقای صالح، علاوه کرده است: «این یک ابتکار عاجل و اضطراری است. در پای هر پیام کتبی شماره تلفون خود را بگذارید که اطلاعات تان تحلیل و بررسی شود. اگر از مجرم و قانون‌گریز عکس و نشانی دارید نیز به این شماره‌ها بفرستید.»

او، افزوده است: «با تمام منسوبین که در ساحه مسوولیت دارند، دیدار کردم. امنیت واقعی و روانی را به کابل عزیز بر می‌گردانیم. مجرم دو انتخاب دارد: عقب میله‌ی زندان یا آدم شدن.»

این در حالی است که به دنبال افزایش ناامنی در شهر کابل، رییس‌جمهور غنی، مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را برای چند هفته و به گونه‌ی مستقیم، به امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری سپرده است.