یک کارمند تلویزیون مشرانو جرگه خود را حلق‌آویز کرد

صبح کابل
یک کارمند تلویزیون مشرانو جرگه خود را حلق‌آویز کرد

محمد هارون نیرومند، یکی از کارمندان تلویزیون مشرانو جرگه خودکشی کرده است.

 انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با نشر این خبر، گفته است که نیرومند به دلیل استرس و مشکلات اقتصادی به زندگی خود پایان داده است.

در همین حال نزدیکانش، گفته اند که مشکلات اقتصادی سبب شد که نیرومند خود را حلق‌آویز کند.

این در حالی است که با سقوط کابل و قدرت‌گرفتن دوباره‌ی طالبان، وضعیت اقتصادی رسانه‌ها در افغانستان به شدت وخیم شده است. پیش‌تر کمیته‌ی مصونیت خبرنگاران، گفته بود که بیش‌تر از ۷۰ درصد رسانه‌ها در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی از فعالیت باز مانده اند.