هفت نیروی امنیتی در ولایت تخار جان باختند

صبح کابل
هفت نیروی امنیتی در ولایت تخار جان باختند

در حمله‌ی هراس‌افگنان طالب بر نیروهای امنیتی در ولسوالی خواجه بهاؤالدین ولایت تخار، به هر دو طرف تلفاتی وارد شده است.

جواد هجری، سخن‌گوی والی تخار به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که هراس‌افگنان طالب شب گذشته بر پاسگاه امنیتی نیروهای پولیس و خیزش مردمی در منطقه‌ی چرسی‌های ولسوالی خواجه‌ بهاؤالدین حمله کردند.

او افزود که در این حمله، ۷ نیروی امنیتی جان باخته‌اند و به هراس‌افگنان طالب نیز تلفاتی وارد شده است.

آقای هجری می‌گوید که حمله‌ی هراس‌افگنان طالب با مقاومت نیروهای امنیتی عقب زده شده و اکنون وضعیت تحت کنترول نیروهای امنیتی است.

ولایت تخار در شمال-شرق افغانستان، در همسایگی با ولایت ناامن کندز موقعیت دارد و در سال‌های اخیر هراس‌افگنان طالب در بیشتر ولسوالی‌های آن حضور فعال دارند و امنیت برهم زده اند.