اداره‌ی امور: بسیاری از مقام‌های بلندرتبه‌ی دولتی دارایی‌های شان را ثبت نکرده‌اند

صبح کابل
اداره‌ی امور: بسیاری از مقام‌های بلندرتبه‌ی دولتی دارایی‌های شان را ثبت نکرده‌اند

اداره‌ی امور اعلام کرده است که بسیاری از مقام‌های بلندرتبه‌ی دولتی، به اساس فیصله‌ی کابینه؛ تاکنون دارایی‌های شان را در این اداره ثبت نکرده‌اند.

در اعلامیه‌ا‌ی که سه‌شنبه‌(۷ اسد)، از سوی این اداره به نشر رسیده، آمده است که به اساس‌ فیصله‌ی کابینه‌ی حکومت؛ مقام‌های بلندرتبه‌ی دولتی به شمول وکلای مجلس نمایندگان باید تا ششم اسد یعنی روز گذشته، دارایی‌های شان را ثبت می‌کردند.

بر بنیاد این اعلامیه، روند ثبت دارایی‌ها از سوی شمار زیادی از اراکین دولت جدی گرفته نشده و آن‌ها، دارایی‌های شان را در «ریاست ثبت دارایی‌های» ریاست عمومی اداره‌ی امور ثبت نکرده‌اند.

اداره‌ی امور گفته است: «آن‌عده از اراکین دولتی که دارایی‌های شان را ثبت نکرده‌اند، الی دوشنبه (۱۳ اسد) سال روان فرصت دارند که دارایی‌های شان را در ریاست ثبت دارایی‌های ریاست عمومی اداره‌ی امور، به ثبت برسانند.»

این اداره تأکید کرده است که در صورتی که اراکین دولتی تا مدت تعیین‌شده، دارایی‌های شان را ثبت نکنند؛ نام‌های شان همگانی خواهد شد.

این درحالی است که بر بنیاد فیصله‌ی کابینه که در شانزدهم سرطان سال روان صدور یافته بود؛ تمام مقام‌های بلندرتبه‌ی دولتی به شمول اعضای مجلس نمایندگان و والیان؛ باید طی سه هفته دارایی‌های شان را ثبت کنند.

در آن زمان، کابینه فیصله کرده بود که در صورت عدم ثبت دارایی‌ مقام‌های دولتی، معاش‌های شان قطع خواهد شد.