منابع در کابل: افراد طالبان داکتران و کارمندان شفاخانه‌ی آریانا کمپلکس را لت‌وکوب کردند

صبح کابل
منابع در کابل: افراد طالبان داکتران و کارمندان شفاخانه‌ی آریانا کمپلکس را لت‌وکوب کردند

منابع در شهر کابل، می‌گویند که افراد طالبان، چندین داکتر و کارمند شفاخانه‌ی خصوصی آریانا کمپلکس در شهر کابل را لت‌وکوب کرده‌اند.

یک منبع معتبر به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که افراد طالبان عصر روز چهارشنبه -۱۳ میزان-، وارد شفاخانه‌ی آریانا شدند و چندین داکتر و کارمند این شفاخانه‌ی را لت‌وکوب و آن‌ها را متهم به فروش داروهای تاریخ‌ تیرشده کردند.

منبع که شاهد لت‌وکوب و زورگویی افراد طالبان بوده، می‌گوید که این رویداد زمانی رخ داد که یک طالب مسلح وارد شفاخانه شد و می‌خواست که بدون پرداخت فیس داکتر، معاینه و درمان شود.

او در ادامه گفت؛ زمانی که موظفین شفاخانه از این سرباز طالبان خواست که خودش را ثبت نام و فیس شفاخانه را بپردازد، او به دیگر افراد این گروه تماس گرفت تا به شفاخانه بیایند.

به گفته‌ی منبع، تنش لفظی میان دو طرف چندین ساعت به درازا کشید تا این که وزیر صحت‌ عامه‌ی طالبان آمد؛ و بدون این که از داکتران شفاخانه دفاع کند، رییس و کارمندان آن را به فروش داروی‌های تاریخ‌ تیرشده متهم کرد.

این منبع، گفت که افراد طالبان رییس شفاخانه‌ی آریانا کمپلکس را نیز، با خود بردند و بر اساس گزارش‌ها تا هنوز از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.

هم‌چنان سربازان طالب، هارد دیسک کمیپوتر و دوربین‌های شفاخانه را با خود بردند تا مسؤولان و کارمندان شفاخانه‌ی آریانا نتوانند در این مورد شکایت کنند.

با این حال، وزارت صحت عامه‌ی طالبان نیز، در یک مکتوب رسمی بازداشت و لت‌وکوب رییس و داکتران شفاخانه‌ی آریانا را پذیرفته و گفته است که این افراد غیرمسؤول متعلق به اداره‌ی ملی غذا و ادویه استند و بازداشت شده‌اند.