غنی به طالبان: کسانی که صلح را قبول نمی‌کنند، باغی اند

صبح کابل
غنی به طالبان: کسانی که صلح را قبول نمی‌کنند، باغی اند

رییس‌جمهور غنی، می‌گوید که حکومت افغانستان، بارها از گروه طالبان خواسته تا روند صلح را جدی بگیرد؛ اما این گروه، تا اکنون به این روند، متعهد نبوده است.

آقای غنی که روز پنج‌شنبه -۱۷ سرطان- در نشستی زیر نام «هفته‌ی معادن» صحبت می‌کرد، گفت: «ما پیشنهاد صلح صلح دادیم و کسی که صلح را قبول نمی‌کند، از نگاه کتاب الهی، باغی است و هیچ شکی در آن وجود ندارد.»

او تأکید کرد؛ امروز، روزی است که تاریخ افغانستان را دیگران نه؛ بل که شهروندان این کشور برای خود می‌سازند.

آقای غنی گفت: «شاید خیلی‌ها بگویند که چرا در چنین وضعیتی، روی پروژه‌ها و معادن کار می‌کنید؟ اما من می‌گویم کسانی که افتخار خدمت به کشور را دارند، کوتاه مدت فکر نمی‌کنند و به فکر آینده‌ی کشورشان استند.»

رییس‌جمهور، با اشاره به وضعیت امنیتی ولایت بادغیس، گفت که روز گذشته، ده تن از مقام‌ها در بادغیس، تصمیم گرفتند که ایستادگی کنند و نتیجه‌اش هم به شکست طالبان منجر شد.

به گفته‌ی او، هرچند نیروهای امریکایی و ناتو افغانستان را ترک می‌کنند؛ اما این کشور، ظرفیت اداره را دارد و باید آن را مدیریت کرد.