غنی: در نظام جمهوریت برای طالبان نیز جایی وجود دارد

صبح کابل
غنی: در نظام جمهوریت برای طالبان نیز جایی وجود دارد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و از نامزدان ریاست جمهوری، می‌گوید که در نظام جمهوریت، برای طالبان نیز جایی وجود دارد.

آقای غنی، روز پنج‌شنبه (۲۱ سنبله)، در یکی از کمپاین‌های انتخاباتی‌اش گفت که اگر گروه طالبان اصول نظام جمهوریت را بپذیرند، برای این گروه در نظام سیاسی موجود، جایی وجود خواهد داشت.

او افزود که انتخابات یک روند ملی است و اشتراک مردم در این روند، ممثل وحدت ملی در افغانستان است.

آقای غنی، انتخابات ریاست‌جمهوری را فرصتی برای مردم خواند و گفت که شهروندان باید با استفاده از این روند، پرسش‌های خود را با نامزدان ریاست جمهوری مطرح کنند و از برنامه‌های آن‌ها، آگاهی پیدا کنند.

او به صراحت بیان کرد: «تا دیروز کسی باور نمی‌کرد که گلبدین حکمتیار در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود؛ اما امروز او با پذیرفتن نظام جمهوری در انتخابات شرکت کرده است».

آقای غنی افزود که اگر گروه طالبان اصول نظام جمهوریت را بپذیرند، در نظام جمهوری فعلی برای این گروه جایی وجود خواهد داشت. او به مردم افغانستان اطمینان داد که بعد از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، مشوره‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی را برای تامین صلح و ثبات افغانستان آغاز خواهد کرد.

رییس‌جمهور غنی در حالی از صلح و ثبات در افغانستان سخن می‌زند که او از لغو مذاکرات صلح میان نمایندگان امریکا و طالبان استقبال کرده است. پس از لغو این مذاکرات، آقای غنی به صراحت بیان کرد که آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی با طالبان، مشروط بر قطع خشونت‌ها از سوی گروه طالبان خواهد بود.