عطامحمد نور به صالح: با من اشتک‌بازی نکنید!

صبح کابل
عطامحمد نور به صالح: با من اشتک‌بازی نکنید!

عطامحمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی به حرف‌های اخیر امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری واکنش‌ نشان داده است.

آقای نور، روز سه‌شنبه (۴ قوس)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشته است؛ ولایت بلخ که در دو دهه‌ی اخیر الگویی از امنیت، آرامش، توسعه و قانون‌مداری به حساب می‌آمد، نتیجه‌ی تلاش واقعی حکومت محلی و مردم این ولایت بوده، نه جلسه‌های تخیلی فیسبوکی.

او هم‌چنان عضب زمین و فساد در بندر حیرتان را رد کرده و گفته است که در ولایت بلخ، فرصت نفس‌کشیدن برای هیچ غاصب و جنایت‌کار نبوده و نیست.

والی پیشین بلخ، در این پست فیسبوکی خود، امرالله صالح را به دزدی از پول‌های اوپراتیفی امنیت ملی متهم کرده و هم‌چنان گفته است که؛ آقای صالح از پول کرونا و برنامه‌ی دستر‌خوان ملی، میلیون دالر حیف‌ومیل کرده است.

عطامحمد نور گفته است: «وقتی از موقف معاونیت ریاست‌جمهوری تا سطح قمندان امنیه‌ی کابل تنزیل‌ کرده‌ اید و در کنار آن مسوولیت نوشتن فشار خون صبحانه‌ی رییس‌جمهور را به دوش گرفته اید. حاصل جلسات کانون توطیه‌ی موسوم به شش‌و نیم صبح، شما جز افزایش جرایم جنایی، گسترش فاصله میان مردم، احزاب سیاسی و حکومت و حتا آوردن موتر‌ مملو از راکت در داخل شهر کابل و در کنار آن نشر تصاویر برخی از انسان‌های بی‌گناه در کنار تصاویر مجرمین تحت پیگرد، چه بوده است؟»

آقای نور در ادامه از امرالله صالح به دلیل متهم‌کردن اعضای مجلس به فساد نیز انتقاد کرده و گفته است که بی‌باکانه به این نهاد ملی و مظهر اراده‌ی مردم اهانت کرده و نمایندگان مردم را فاسد خوانده است.

او افزوده است: «اشتباه نگیرید که میان تحویل‌گرفتن و متوجه‌ساختن کسی به خطایش، فاصله‌ی زیادی است. جوگیر نشوید. معاونیت ریاست‌جمهوری وقار، صلابت و سنگینی نیاز دارد. متوجه باشید با من اشتک‌بازی نکنید که طرف شما بخشی از تاریخ این سرزمین است. من هیچ غلام‌بچه‌یی را به خود سیال نگرفته و نمی‌گیرم.»

این درحالی است که به تازگی امرالله صالح در برگه‌ی فیسبوکش از عطامحمد نور انتقاد کرده است.

آقای صالح خطاب به عطامحمد نور گفته است که روند پاک‌کاری بندر حیرتان از وجود ماموران موریانه‌صفت که سال‌ها است، نظام مالی کشور را از درون ضعیف و پوسیده کرده‌ اند نیز، شامل کار است. «البته شاید به توجه جناب شما رسانیده باشند که ما بالای حیرتان یک دوسیه‌ی ضخیم اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد کدام حلقات چه مقدار امکانات ملت را ماهانه حیف‌ومیل می‌کنند. هر وقت خواستید آن دوسیه‌ی ضخیم نیز در اختیار تان قرار خواهد گرفت تا برای تان معلوم شود که می‌دانیم. به هر حال میثاق امنیتی بلخ شباهت به ماسترپلان شهری دارد و سند زنده‌ای است که هر روز باید تغییر و تعدیل یابد.»

او افزوده است که مجاهدان مانعی در برابر مهار باج‌گیری و غصب زمین اند.