تفنگ‌داران ناشناس بر یک پاسگاه پلیس در غرب کابل حمله کردند

صبح کابل
تفنگ‌داران ناشناس بر یک پاسگاه پلیس در غرب کابل حمله کردند

یک منبع امنیتی، تأیید می‌کند که تفنگ‌داران ناشناس، بر یک پاسگاه پلیس در مربوطات منطقه‌ی چهل‌دختران حوزه‌ی سیزدهم امنیتی شهر کابل، حمله کرده اند.

یک منبع امنیتی، به شرط فاش نشدن هویتش، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که این رویداد، دوشنبه‌شب -۷ سرطان- رخ داده و در جریان آن، به کسی آسیب نرسیده است.

به گفته‌ی منبع، در نتیجه‌ی تیراندازی نیروهای پلیس، تفنگ‌داران ناشناس از این منطقه فرار کرده اند.

از سویی هم، تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، نشان می‌دهد که در جریان تیراندازی تفنگ‌داران ناشناس، خساراتی به دکان‌ها و منازل مسکونی در این منطقه وارد شده است.

با این حال، مهدی راسخ، عضو مجلس نمایندگان، با اشاره به این رویداد، در برگه‌ی فیسبوکش نوشته است که حکومت افغانستان باید هرچه زودتر طرح امنیتی غرب کابل را تطبیق کند.