دادستانی کل: ۳۹۹ پرونده‌ی قاچاق مواد مخدر در شش ماه گذشته ثبت شده است

صبح کابل
دادستانی کل: ۳۹۹ پرونده‌ی قاچاق مواد مخدر در شش ماه گذشته ثبت شده است

دادستانی کل، اعلام کرده است که در شش ماه گذشته، ۳۹۹ پرونده‌ی قاچاق مسکرات و مواد مخدر، ثبت و مورد بررسی قرار گرفته است.

در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه (۹ سرطان)، از سوی دادستانی کل منتشر شده، آمده است که این پرونده‌ها، در سراسر افغانستان ثبت شده و در سه ماه زمستان سال گذشته و سه ماه بهار سال جاری، مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس اعلامیه، در پیوند به این پرونده‌ها، ۴۹۰ نفر به شمول پنج زن و یک شهروند خارجی، بازداشت شده اند.

دادستانی کل، افزوده است که از میان ۳۹۹ پرونده، مراحل دادگاه ۲۲۰ پرونده نهایی شده و در پیوند به آن، ۵۲۵ نفر از ۲۰ هزار افغانی جزای نقدی تا ۳۰ سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده‌اند.

در اعلامیه آمده است که در میان این افراد، ۳۲ نفر از کارمندان خدمات عامه، چهار زن و یک شهروند خارجی، شامل اند.

بر اساس اعلامیه، در این مدت، ۸۱۵۳۵۵ کیلوگرام هیروئین، ۸۶ کیلوگرام مورفین، ۳۵۶ کیلوگرام شیشه، ۵۴۲۹۸ کیلوگرام چرس، ۱۰۱۴۵ کیلوگرام تریاک، ۲۸۷۹۶ کیلوگرام بنگ‌دانه، ۱۸۸۴ کیلوگرام خشخاش، ۳۱٫۹ کیلوگرام تابلیت کا، ۳۲۷۵ لیتر مشروبات الکلی، ۹۸۲۲ لیتر تیزاب و ۲۷۴۳۹ کیلوگرام مواد کیمیاوی، کشف و ضبط شده است.

گفتنی است که مواد مخدر، یکی از بزرگ‌ترین منابع مالی گروه‌های تروریستی در افغانستان محسوب می‌شود. دولت افغانستان، قاچاق و فروش مواد مخدر را در کنار فعالیت گروه‌های تروریستی، عامل ناامنی این کشور می‌داند.