یافته‌های یک گزارش تحقیقی روزنامه‌ی صبح کابل برای بررسی بیشتر به دادستانی کل فرستاده شد

صبح کابل
یافته‌های یک گزارش تحقیقی روزنامه‌ی صبح کابل برای بررسی بیشتر به دادستانی کل فرستاده شد

هیئت ریاست‌ تفتیش داخلی وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، گفته است که یافته‌های یک گزارش تحقیقی روزنامه‌ی صبح کابل در رابطه به حیف و میل ۱٫۵ میلیون دالر از کمک‌های موسسه‌ی زوا (ZOA) برای ساخت ۴۰۰ سرپناه در ولایت‌های جوزجان و سرپل برای بی‌جا شدگان داخلی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، برای بررسی بیشتر به دادستانی کل فرستاده شده است.

در مکتوبی که از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت‌ کنندگان به دادستانی کل فرستاده شده، آمده است: «موضوع ذریعه‌ی حکم شماره (۳۱۹۵-الف) مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۹ این وزارت، توسط هیئت ریاست تفتیش داخلی بررسی گردید، نظر به ابهامات و مشکلاتی که در تطبیق پروژه وجود داشته، موضوع غرض تحقیقات بیشتر به لوی سارنوالی فرستاده می‌شود.»

 

پیش از این به تاریخ ۲۶ میزان سال گذشته، گزارشی زیر عنوان «۹۴ میلیون افغانی در وزارت امور مهاجرین ناپدید شده است»، در دو بخش: ۳۷ میلیون افغانی از کمک‌های بشر دوستانه‌ی عربستان سعودی برای بی‌جا شدگان داخلی در سال ۱۳۹۳ حیف و میل شده و ۵۷ میلیون افغانی از کمک‌ بشردوستانه‌ی موسسه‌ی زوا برای بی‌جا شدگان داخلی در سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۶ نامعلوم است، از سوی روزنامه‌ی صبح کابل به نشر رسیده بود.

پس از نشر این گزارش، سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری، از وزارت مهاجرین خواهان وضاحت و توضیحات بیشتر در این مورد شد که ریاست تفتیش داخلی این وزارت موضوع را به وزارت پیشنهاد کرده و مقام وزارت مهاجرین، در حکم ۲۵۱۹ تاریخ ۱/۸/۱۳۹۹، به ریاست تفتیش این وزارت دستور داده که قضیه نخست را به ریاست‌جمهوری ارایه کند و در مورد قضیه‌ دوم هرچه زودتر بررسی را آغاز کند.