ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان از کنترل طالبان بیرون شد

صبح کابل
ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان از کنترل طالبان بیرون شد

وزارت دفاع اعلام کرده است که ولسوالی کران و منجان بدخشان، با قیام مردمی و حمایت نیروهای امنیتی، دوباره به تصرف دولت درآمده است.

این وزارت، روز چهارشنبه (۲۰ سنبله)، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در نتیجه‌ی قیام مردمی و حمایت نیروهای امنیتی، تلفات سنگینی به هراس‌افگنان طالب وارد شده است.

در اعلامیه آمده است که شمار زیادی از هراس‌افگنان طالب به نیروهای امنیتی تسلیم شده‌اند و مواضع و مخفی‌گاه‌های افراد این گروه نیز نابود شده‌اند.

این در حالی است که پیش از این، نیروهای امنیتی ولسوالی‌های وردوج و یمگان ولایت بدخشان را که بیش از چهار سال در کنترل هراس‌افگنان طالب قرار داشتند، آزاد کرده‌اند.

وزارت دفاع تأکید می‌کند که عملیات نیورهای امنیتی تا پاک‌سازی کامل ولایت بدخشان از وجود هراس‌افگنان طالب، ادامه خواهد یافت.