فعالیت کنسولگری چهار کشور در بلخ تعلیق شد

صبح کابل
فعالیت کنسولگری چهار کشور در بلخ تعلیق شد

منابع محلی در ولایت بلخ، می‌گویند که فعالیت کنسولگری چهار کشور در این ولایت تعلیق شده است.

منیراحمد فرهاد، سخن‌گوی والی بلخ، روز یک‌شنبه -۱۳ سرطان- به روزنامه‌ی صبح کابل گفت که فعالیت کنسولگری‌ کشورهای ایران، قزاقستان، ترکیه و روسیه در ولایت بلخ، تعلیق شده است.

به گفته‌ی او، دیپلمات‌های کشورهای ایران و ترکیه از بلخ رفته اند؛ اما معلوم نیست که دیپلمات‌های روسیه و قزاقستان بیرون شده اند یا خیر.

سخن‌گوی والی بلخ، گفته است که کنسولگری پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و هند نیز خدمات صدور ویزا را برای شهروندان افغانستان، کاهش داده اند.

این در حالی است که اخیرا، دامنه‌ی ناامنی‌ها در ولایت بلخ گسترش یافته و برخی از ولسوالی‌های این ولایت، به دست جنگ‌جویان طالب سقوط کرده است.

به دنبال سقوط ولسوالی‌ها در این ولایت، شماری از چهره‌های سیاسی به شمول عطامحمدنور، محمد محقق و عباس ابراهیم‌زاده، به ولایت بلخ رفته و از هواداران شان خواستند تا در برابر طالبان بسیج شوند.

به دنبال شکل‌گیری بسیج مردمی ولایت بلخ، برخی از مناطق از دست رفته در این ولایت، دوباره در کنترل نیروهای دولتی در آمد.

در حال حاضر، درگیری‌ها در برخی از ولسوالی‌های ولایت بلخ، جریان دارد.