معترضان به معرفی‌نشدن شهردار تازه‌ی بامیان: والی از حکم رییس‌جمهور سرپیچی کرده و باید برکنار شود!

صبح کابل
معترضان به معرفی‌نشدن شهردار تازه‌ی بامیان: والی از حکم رییس‌جمهور سرپیچی کرده و باید برکنار شود!

شماری از باشندگان ولایت بامیان، در اعتراض به معرفی‌نشدن محمدآصف فولادی به عنوان شهردار این ولایت از سوی سیدانور رحمتی، والی بامیان، راه‌پیمایی‌ای را راه انداخته و خواهان برکناری آقای رحمتی شده اند.

این راه‌پیمایی، روز سه‌شنبه (۱۴ ثور)، برگزار شد و معترضان، سیدانور رحمتی، والی بامیان را به سرپیچی از حکم ریاست‌جمهوری در معرفی شهردار جدید این ولایت متهم کرده و خواهان برکناری او شده اند.

محمدآصف فولادی، در سی‌ویکم حمل، بر اساس حکم رییس‌جمهور غنی به عنوان شهردار ولایت بامیان گماشته شد؛ اما تا اکنون، سیدانور رحمتی، او را در این سمت معرفی نکرده است.

با این حال، لطیف عظیمی، سخن‌گوی والی بامیان، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که تا اکنون هدایت معرفی محمدآصف فولادی به عنوان شهردار بامیان، از سوی حکومت مرکزی به حکومت محلی این ولایت داده نشده است.

به گفته‌ی او، آقای فولادی مکتوب مقرری‌اش را از کابل به بامیان آورده بود؛ اما به دنبال آن، هدایت دیگری از مرکز آمد که در آن گفته شده بود تا اطلاع بعدی، او به عنوان شهردار معرفی نشود.

آقای عظیمی، می‌گوید که تا اکنون، هیچ هدایتی از کابل مبنی بر معرفی آقای فولادی به عنوان شهردار بامیان، به مقام ولایت بامیان داده نشده است.