آمر پاسپورت و برادر فرماندهی پلیس بامیان به اتهام کمیشن‌کاری بازداشت شدند

صبح کابل
آمر پاسپورت و برادر فرماندهی پلیس بامیان به اتهام کمیشن‌کاری بازداشت شدند

منابع محلی در ولایت بامیان، تأیید می‌کنند که اعظم شفق، آمر اداره‌ی پاسپورت و هم‌چنان برادر فرمانده‌ی پلیس این ولایت به اتهام کمیشن‌کاری از سوی نیروهای ریاست استخبارات بامیان بازداشت شده اند.

یک منبع به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که آمر ریاست پاسپورت به دستور عبدالله سرحدی، والی بامیان و با تأیید رییس استخبارات به اتهام تخطی از قوانین و کمیشن‌کاری بازداشت شده است.

هم‌چنان برادر فرمانده‌ی پلیس بامیان به اتهام کمیشن‌کاری بازداشت شده است.

منبع افزود که در نتیجه‌ی میان‌جیگری و فشارها، آمر پاسپورت بامیان از بازداشت ریاست استخبارات این ولایت آزاد شده و در حال حاضر هر دو فرد متهم تحت نظارت و بازجویی شخص والی قرار دارند.

والی بامیان هرچند حقیقت این خبر را تأیید می‌کند؛ اما می‌گوید که نشر و رسانه‌ای‌کردن این گونه رویدادها به مصلحت نیست.

با این حال، محمد خوانی رسا، سخن‌گوی فرماندهی پلیس بامیان این خبر را رد می‌کند و می‌گوید که اداره‌ی پاسپورت این ولایت، مطابق قانون برای همه‌ی خدمات یکسان دارد و تااکنون هیچ فردی از این اداره به اتهام کمیشن‌کاری بازداشت نشده‌ است.

گفتنی است که از آغاز دوباره‌ی اداره‌ی پاسپورت در ولایت بامیان حدود ۲۰ روز گذشته؛ اما بسیاری از باشندگان این ولایت از برخورد نادرست و خشونت‌آمیز نیروهای طالبان در این اداره‌ انتقاد می‌کنند.