طالبان یک فرمانده قطعه‌ی انتحاری را به عنوان رییس استخبارات بامیان تعیین کرد

صبح کابل
طالبان یک فرمانده قطعه‌ی انتحاری را به عنوان رییس استخبارات بامیان تعیین کرد

مسؤولان محلی در بامیان، تأیید می‌کنند که مولوی مهدی بلخابی، رییس استخبارات طالبان برای این ولایت از مقامش برکنار شده است.

سیف‌الرحمن محمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان، گفته است که به جای مهدی بلخابی، قاری بلال از سوی رهبری طالبان به عنوان رییس استخبارات بامیان تعیین شده است.

محمدی، گفته است که قاری بلال از دره‌ی غوربند ولایت پروان است و پیش از این به عنوان فرمانده در یکی از کندک‌های استشهادی طالبان کار کرده است.

مولوی مهدی بلخابی.

 با این حال، گفته می‌شود که مولوی مهدی به عنوان معاون شورای حل منازعات در ریاست عمومی استخبارات تعیین شده است.

مهدی بلخابی در حالی از مقامش به عنوان رییس استخبارات بامیان برکنار شده که او بارها اظهاراتی ضد فیصله‌های طالبان داشته است. چندی پیش او در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، گفت که هیچ کسی حق ندارد مکاتب دخترانه را به روی دانش‌آموزان ببندد.