فوری؛ درگیری میان فرزندان محمد محقق/ باقر محقق کشته شد

عبدالرازق اختیاربیگ
فوری؛ درگیری میان فرزندان محمد محقق/ باقر محقق کشته شد

در نتیجه‌ی درگیری میان پسران محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، باقر محقق، پسر بزرگ‌تر او کشته شده است.
عصمت‌الله خنجری، از نزدیکان محمد محقق، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «حسین، پسر کوچک محمد محقق که بیماری روانی دارد، با باقر محقق، برادر بزرگش به درگیری پرداخته است.»
او می‌افزاید که در نتیجه‌ی این درگیری، باقر محقق کشته شده است.
آقای خنجری می‌گوید: «بعد از کشته شدن باقر، قطعات نظامی آمده و بر حسین تیراندازی کردند، در نتیجه‌ی این تیراندازی، حسین زخمی و بازداشت شد. حسین در حال حاضر به شفاخانه منتقل شده است.»
منابع امنیتی تا کنون در این باره چیزی نگفته اند.