وحید عمر: حکومت افغانستان مانع معامله‌ی پنهانی‌ای زیر نام صلح است

صبح کابل
وحید عمر: حکومت افغانستان مانع معامله‌ی پنهانی‌ای زیر نام صلح است

مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور روابط عامه، تأکید می‌کند که حکومت افغانستان، مانع پروسه‌ی صلح نیست؛ بلکه مانع معامله‌ی پنهانی‌ و پیچیده‌ای زیر نام صلح است.

وحید عمر، روز پنج‌شنبه (۱۶ عقرب) در یک نشست خبری گفت: «آن‌هایی که می‌گویند حکومت مانع صلح است، با سوءتفاهم روبرو اند؛ ما مانع صلح نیستیم، بلکه مانع معاملات پنهانی و پیچیده‌ای زیر نام صلح استیم. برای ما چگونگی صلح بسیار مهم است.»

او افزود که روی نیروهای امنیتی، قانون اساسی، نظام جمهوری و ارزش‌های ۱۸ سال گذشته، تحت هیچ عنوانی معامله نخواهد شد.

آقای عمر، تأکید کرد که پیش شرط دولت افغانستان برای آغار مذاکرات، آتش بس است؛ زیرا طالبان در آن زمان نمی‌توانند به خاطر قوی ظاهر شدن در میز مذاکره، در داخل شهرها دست به انتحار و انفجار بزنند.

او با بیان این که در حال حاضر، طالبان در مذاکرات، یک آدرس واحد دارند، گفت، چهره‌های سیاسی نیز باید مخالفت‌های داخلی خود را کنار بگذارند و در کنار دولت افغانستان، با یک دیدگاه واحد به سوی مذاکرات صلح بروند.

مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور روابط عامه، گفت: «اگر ما از چندین آدرس و دیدگاه با طالبان صحبت کنیم، احتمال این که در مذاکرات با قوت وارد شویم، بسیار کم است. از سیاسیون می‌خواهیم تا بحث‌های داخلی را کنار بگذارند و با حکومت هم‌دست شده و با طالبان مذاکره کنند. طالبان در حال حاضر دشمن مردم افغانستان است.»

او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نشست بیجینگ گفت که حکومت افغانستان، فهرست هیأت مذاکره‌کننده‌اش را نهایی کرده است.

آقای عمر افزود: «دولت افغانستان در نشست بیجینگ شرکت می‌کند. فهرست اعضای هیأت نهایی شده، تأکید ما بر این است که یک هیأت فراگیر با تعداد محدود، به نمایندگی از دولت افغانستان به نشست بیجینگ فرستاده شود. امیدواریم نشست بیجینگ آغازگر یک گفتمان خوب میان دولت افغانستان و طالبان شود.»

قرار است به زودی، نشستی در بیجینگ، پایتخت چین، با حضور نمایندگان طالبان، دولت افغانستان و شماری از چهره‌های سیاسی برگزار شود.