بلال کریمی: پس از تسلط طالبان، مردم افغانستان در امنیت و خوشحالی زندگی می‌کنند

صبح کابل
بلال کریمی: پس از تسلط طالبان، مردم افغانستان در امنیت و خوشحالی زندگی می‌کنند

بلال کریمی، یکی از سخن‌گویان طالبان به گزارش اخیر نهاد تحقیقاتی گالوپ در مورد وضعیت زندگی شهروندان افغانستان واکنش نشان داده است.

نهاد گالوپ، گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد، ۷۴ درصد از شهروندان افغانستان در اضطراب و ناآرامی به سر می‌برند.

در این گزارش، آمده است که مردم افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی از نظر شاخص تجارب عواطف منفی در صدر قرار دارند.

گالوپ، گفته است که مردم افغانستان از سال ۲۰۱۷ میلادی به این طرف، همواره حد اقل عواطف مثبت را تجربه کرده‌اند.

با این حال، بلال کریمی، گفته است که این گزارش حقیقت ندارد و بر اساس اطلاعات نادرست ساخته شده و بیش‌تر جنبه تبلیغاتی دارد.

به گفته‌ی او، پس از تسلط طالبان بر افغانستان، اکثر شهروندان خود را آرام و احساس می‌کنند و خوشحال استند.

این در حالی است که افزون بر نهاد گالوپ، چند ماه پیش یک گزارش ملل متحد‌ که میزان خوشحالی و غمگینی کشورهای جهان را مشخص کرده نیز، فنلاند را به عنوان خوشحال‌ترین و افغانستان به عنوان غمگین‌ترین کشور دنیا معرفی کرده بود.
در گزارشی که آن زمان از سوی ملل متحد نشر شد، از شهروندان ۱۴۶ کشور دنیا همه‌پرسی شده بود که بر اساس امتیاز، شهروندان فنلاند در جایگاه نخست خوشحال‌ترین مردمان جهان قرار گرفته و برعکس افغانستان جایگاه غمگین‌ترین کشور جهان را به خود اختصاص داده است.