سرور دانش: تداوم خشونت و قتل‌های هدفمند گفت‌وگوهای صلح را به بن‌بست می‌کشاند

صبح کابل
سرور دانش: تداوم خشونت و قتل‌های هدفمند گفت‌وگوهای صلح را به بن‌بست می‌کشاند

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، گفته است که تداوم خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند همزمان با جریان گفت‌وگوهای صلح، برای مردم افغانستان قابل قبول نیست و ممکن است گفت‌وگوها را به بن‌بست بکشاند.

آقای دانش، روز دوشنبه (۱۵ جدی)، در دیدار با آرنات پاولز، سرپرست دفتر و معاون هیئت اتحادیه‌ی اروپا در کابل، گفت که انتظار می‌رود با آغاز دور دوم گفت‌وگوهای صلح، روی کاهش خشونت‌ها و اجرای آتش‌بس توافق صورت گیرد؛ در غیر آن گفت‌وگوها با بن‌بست مواجه خواهد شد.

به گفته‌ی او، افزایش خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند در روزهای اخیر، اعتماد و باور مردم افغانستان نسبت به روند صلح را کاهش داده است.

آقای دانش، گفته است: «بر اساس گزارش هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان، دیدگاه گروه طالبان در مورد آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها و آزادی‌های مدنی مردم افغانستان هیچ تغییری نکرده است، به این دلیل ما در گفت‌وگوهای صلح مسیر دشواری را پیش رو داریم.»

از سویی هم، آرنات پاولز، سرپرست دفتر و معاون هیئت اتحادیه‌ی اروپا در کابل، گفته است که افزایش خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوق بشری برای همه قابل قبول نیست و اگر تداوم یابد، روی روند گفت‌وگوهای صلح تاثیر می‌گذارد و حتا ممکن است این گفت‌وگوها را به بن‌بست بکشاند.

به گفته‌ی او، در صورت تداوم خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند و مسئولیت نگرفتن گروه طالبان، خروج رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل یک اشتباه است و اگر آن‌ها مسئولیت این حملات هدفمند را به عهده داشته باشند، باید رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل خارج نشوند و حتا افراد دیگری از آن‌ها نیز در این فهرست درج شوند.

گفتنی است که در جریان چند ماه گذشته، انفجار ماین‌های مقناطیسی و قتل‌های هدف‌مند در سراسر افغانستان افزایش یافته است. هرچند نهادهای امنیتی بارها از بازداشت افراد طالبان به اتهام دست‌داشتن در این ترورها خبر داده؛ اما گروه طالبان، هیچ‌گاهی مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته است.

مسئولان نهادهای امنیتی، می‌گویند که گروه طالبان از تاکتیک حمله و انکار استفاده می‌کند؛ ادعایی که همواره از سوی طالبان رد شده است.