نهادهای مدنی: آتش‌بس و جلوگیری از تلفات غیرنظامیان از ملزمه‌های بحث در مذاکرات صلح است

مجتمع جامعه‌ی مدنی یا مجما به روز پنج‌شنبه (24اسد) با نشر خبرنامه‌ای تأکید کرده است که مذاکرات صلح باید ادامه یابد؛ اما اعلام آتش‌بس، جلوگیری از تلفات غیرنظامیان و رسیدگی به قربانیان جنگی باید از ملزمه‌های بحث در این مذاکرات باشد.