روند تخریب سینما پارک کابل آغاز شد

صبح کابل
روند تخریب سینما پارک کابل آغاز شد

مسوولان شهرداری کابل، می‌گویند که امکان بازسازی سینما پارک وجود ندارد و به همین دلیل، روند تخریب آن آغاز شده است.

سمیرا رسا، سخن‌گوی شهرداری کابل، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که سینما پارک تخیله شده و مراحل ابتدایی تخریب آن آغاز شده است.

او می‌افزاید: «پس از بررسی هیئتی از حکومت و شهرداری کابل، به این نتیجه رسیدیم که بازسازی سینما پارک امکان ندارد و باید تخریب شود. به اساس هدایت معاون اول ریاست‌جمهوری و مقام شهرداری کابل، تخریب سینما پارک آغاز شده است.»

به گفته‌ی بانو رسا، سینما پارک ظرفیت بازسازی را نداشت و از استحکامیت لازم نیز برخوردار نبود و اگر تصمیم بر تخریب آن گرفته نمی‌شد، احتمال این وجود داشت که هنگام نمایش فیلم یا در جریان برنامه‌ای، سقف آن فرو بریزد و فاجعه‌ی انسانی خلق کند.

سخن‌گوی شهرداری کابل، می‌گوید که سینما پارک پس از تخریب، دوباره با معیارهای جدید به عنوان یک مکان فرهنگی اعمار می‌شود.

او تصریح کرد که در ساخت این سینما، دیدگاه مردم نیز در نظر گرفته می‌شود و اگر مردم دیدگاه و طرحی در باره‌ی ساخت آن داشته باشند، می‌توانند آن را با شهرداری کابل به اشتراک بگذارند.

سینما پارک از مکان‌های فرهنگی و تاریخی افغانستان است و در پارک شهرنو کابل موقعیت دارد.

امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، چند روز پیش دستور تخریب یا بازسازی سینما پارک را صادر کرده بود. به گفته‌ی آقای صالح، این سینما سال‌ها است که فعال نیست و به همین دلیل، به مکانی برای معتادان مواد مخدر مبدل شده است.