درگیری میان طالبان و جبهه‌ی مقاومت ملی در دره‌ی کرامان پنجشیر آغاز شده است

صبح کابل
درگیری میان طالبان و جبهه‌ی مقاومت ملی در دره‌ی کرامان پنجشیر آغاز شده است

منابعی در ولایت پنجشیر، از آغاز درگیری میان طالبان و نیروهای جبهه‌ی مقاومت ملی در این ولایت، خبر می‌دهند.

یک منبع به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که درگیری میان طالبان و نیروهای مقاومت ملی صبح روز جمعه -۱۰ سرطان-، در مناطقی از دره‌ی کرامان ولایت پنجشیر آغاز شده است.

به گفته‌ی منبع، درگیری میان دو طرف تا هنوز در کوه‌های لرا و لخ دره‌ی کرامان ولایت پنجشیر ادامه دارد.

هرچند گفته می‌شود که در جریان درگیری، تلفاتی نیز به طالبان وارد شده؛ اما در مورد رقم دقیق آن، چیزی گفته نشده است.

طالبان تا هنوز در مورد این درگیری چیزی نگفته‌اند.