اجساد ۳۴ نفر از نیروهای کوماندو به مرکز ولایت بادغیس انتقال یافت

دانیال دایان
اجساد ۳۴ نفر از نیروهای کوماندو به مرکز ولایت بادغیس انتقال یافت

اجساد ۳۴ نفر از نیروهای کوماندو، با پادرمیانی بزرگان قومی، شام روز گذشته (چهارشنبه، ۲۶سرطان) به شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس منتقل شده است.

ناصر نظری، عضو شورای ولایتی بادغیس، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که بزرگان قومی، پس از گفت‌وگوهای فراوان، هراس‌افگنان طالب در ولسوالی آب کمری را متقاعد کرده‌اند که اجازه بدهند تا اجساد نیروهای کوماندو به لوای ارتش در شهر «قلعه نو» انتقال یابد.

این شمار از سربازان ارتش، روز دوشنبه (۲۴سرطان)، در حمله‌ی هراس‌افگنان طالب در منطقه‌ای به نام به «میده قل» ولسوالی آب کمری جان باخته‌اند.

روز گذشته، عبدالغفور ملکزی، والی بادغیس به روزنامه صبح کابل گفته بود که این شمار از سربازان کوماندو بدون هماهنگی اداره محلی بادغیس به ولسوالی آب کمری از چرخبال‌ها پایین شده بودند.

بادغیس پس از فراه، ناامن‌ترین ولایت در غرب افغانستان است. هراس‌افگنان طالب در بخش‌هایی از این ولایت حضور گسترده و فعال دارند.