درگیری میان مولوی غوث‌الدین و طالبان پشتون‌تبار در ولایت بادغیس ادامه دارد

صبح کابل
درگیری میان مولوی غوث‌الدین و طالبان پشتون‌تبار در ولایت بادغیس ادامه دارد

منابعی در ولایت بادغیس، از آغاز درگیری میان مولوی غوث‌الدین تاجیک‌تبار و طالبان پشتون‌تبار در این ولایت خبر می‌دهند.

یک منبع به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که درگیری میان دو طرف صبح روز سه‌شنبه -۱۴ سرطان-، آغاز شده و تا هنوز هم ادامه دارد.

به گفته‌ی منبع، درگیری زمانی آغاز شد که طالبان پشتون‌تبار می‌خواستند مولوی غوث‌الدین را بازداشت کنند.

بر اساس گزارش‌ها تا اکنون بیش‌تر از ۳۰ نفر در جریان درگیری‌های دو طرف، جان باخته‌اند.

گفته می‌شود که مولوی غوث‌الدین از بزرگان ولایت بادغیس است که بیش از پنج هزار فرد مسلح دارد و طالبان پشتون‌تبار از این ناحیه نگران شده‌اند.

این در حالی است که پیش از این نیز، چندین فرمانده و عضو غیر پشتون طالبان، با این گروه درگیر و راه خود را جدا کرده‌اند.