شرکت‌های ساختمانی: بودجه‌ی پروژه‌های ساختمانی مصرف انتخابات شده است

صبح کابل
شرکت‌های ساختمانی: بودجه‌ی پروژه‌های ساختمانی مصرف انتخابات شده است

مسؤولان ده‌ها شرکت ساختمانی در کابل، ادعا می‌کنند که وزارت مالیه از پرداخت بودجه‌ی هزاران پروژه‌ی ساختمانی دولت در ولایت‌های افغانستان، سر باز می‌زند.

مسؤولان این شرکت‌ها، روز یک‌شنبه (۱۹ عقرب) طی اعتراضی در کابل، وزارت مالیه را به عدم پرداخت میلیاردها افغانی هزینه‌ی پروژه‌های دولتی متهم کردند.

احمد ضمیر، مسؤول شرکت هلال حمزه، یکی از معترضان گفت که از هفت ماه به این‌سو، وزارت مالیه از پرداخت بودجه‌ی پروژه‌های دولتی به قراردادی‌ها امتناع می‌کند.

او گفت که کار اکثر پروژه‌های ساختمانی دولت در ۳۴ ولایت، ۴۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت داشته است؛ اما وزارت مالیه در طول هفت ماه گذشته از پرداخت هزینه‌ی این پروژه‌ها خودداری کرده و بهانه‌های مختلفی را مطرح می‌کند.

مسؤول شرکت ساختمانی هلال حمزه، ادعا می‌کند که مسؤولان وزارت مالیه در پاسخ به درخواست اخذ بودجه از سوی شرکت‌های قراردادی، گفته اند که بودجه‌ی یادشده در جریان انتخابات، مصرف شده است.

در همین حال، برخی از مسؤولان شرکت‌های ساختمانی، اعتراض دارند که بیش از ده میلیارد افغانی، بودجه‌ی هزاران پروژه‌ی ساختمانی دولت در جریان هفت ماه گذشته، به طرف‌های قراردادی پرداخت نشده است.

محمد شاهین، مسؤول شرکت ساختمانی آرشی، می‌گوید که چندین پروژه‌ی ساختمانی دولت، از سوی شرکت‌های مربوط به او، در حال تطبیق است؛ اما هزینه‌های این پروژه‌ها از سوی وزارت مالیه پرداخت نمی‌شود.

به گفته‌ی آقای شاهین، شرکت‌های او هم‌اکنون پروژه‌های ساختمانی دولت را در ولایت‌های بغلان، کندز و بدخشان تطبیق می‌کند.

مسؤولان شرکت‌های ساختمانی هشدار دادند، در صورتی ‌که وزارت مالیه هر چه زودتر، بودجه‌ی پروژه‌های ساختمانی را پرداخت نکند، این شرکت‌ها، تطبیق پروژه‌های دولتی را متوقف کرده و به اعتراضات مدنی ادامه خواهند داد.

وزارت مالیه در برابر این اعتراضات، هیچ‌گونه پاسخی ارائه نکرده است.

این در حالی است که  برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۶ میزان، بیش از ۱۱ میلیارد افغانی هزینه برداشت که از این میان، نزدیک بیش از ۶ میلیارد افغانی را وزارت مالیه پرداخت کرده است.