ثبت سه مورد مشکوک ویروس کرونا در ولایت هرات

صبح کابل
ثبت سه مورد مشکوک ویروس کرونا در ولایت هرات

مسؤولان وزارت صحت، از ثبت سه مورد مشکوک ویروس کرونا در ولایت هرات خبر داده اند.

وحیدالله مایار، سخن‌گوی وزارت صحت، به رسانه‌ها گفته است که این موارد مشکوک، در سه نفر از باشندگان ولایت هرات که به تازگی به قم ایران سفر کرده بودند، مشاهده شده است.

از سویی هم، منابعی تأیید می‌کنند که از این سه مورد مشکوک، نمونه‌برداری شده و به منظور تشخیص به کابل فرستاده شده است.