حقوق متقاعدین در سال جاری بدون طی مراحل پروسه‌ی بایومتریک پرداخت می‌شود

صبح کابل
حقوق متقاعدین در سال جاری بدون طی مراحل پروسه‌ی بایومتریک پرداخت می‌شود

وزارت مالیه، اعلام کرده است که حقوق متقاعدین در سال مالی ۱۳۹۹، بدون طی مراحل پروسه‌ی بایومتریک، پرداخت خواهد شد.

محمدعمر درانی، رییس عمومی خزینه‌ی تقاعد وزارت مالیه، روز پنج‌شنبه (۱ جوزا)، در یک نشست خبری گفت که حقوق متقاعدین در سال مالی ۱۳۹۹، به دلیل آسیب‌پذیر بودن این قشر و ایجاد سهولت برای آن‌ها، بدون طی مراحل پروسه‌ی بایومتریک جدید و بر اساس کارت‌های قبلی، پرداخت می‌شود.

او افزود: «به دلیل شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت گشت‌وگذار، پروسه‌ی بایومتریک متقاعدین توقف یافته و بر اساس مشوره‌هایی که با شوراهای متقاعدین صورت گرفت، حکومت افغانستان و وزارت مالیه، با درک شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی متقاعدین، تصمیم گرفت تا حقوق متقاعدین را مطابق جدول نوبتی در چهار تا پنج ماه آینده، پرداخت کند.»

به گفته‌ی آقای درانی، هدف از پرداخت حقوق متقاعدین بدون طی مراحل پروسه بایومتریک جدید، آن است تا با درنظرداشت وضعیت کنونی، آن‌ها بتوانند به نیازمندی‌های روزمره‌ی شان رسیدگی کنند.

از سویی هم، او بر آمادگی‌ها برای آغاز مجدد پروسه‌ی بایومتریک پس از پایان محدودیت گشت‌وگذار تأکید کرد و از متقاعدین خواست تا در حال حاضر، با درنظرداشت وضعیت بحرانی موجود، در خانه‌های شان بمانند و برای دریافت حقوق‌شان به ریاست عمومی خزینه‌ی تقاعد مراجعه نکنند.