سرور دانش: صلح با حاکمیت انحصاری را نمی‌پذیریم

صبح کابل
سرور دانش: صلح با حاکمیت انحصاری را نمی‌پذیریم

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، گفته است که دولت افغانستان، صلح با حاکمیت انحصاری را نخواهد پذیرفت.

آقای دانش، روز چهارشنبه -۲۳ سرطان- در دیدار با شماری از اعضای مجلس نمایندگان، گفته است که رویکرد و رفتار طالبان و حامیان این گروه تغییر نکرده و آن‌ها به دنبال کسب قدرت انحصاری در افغانستان اند.

او افزوده است: «حاکمیت انحصاری را به هیچ صورتی نمی‌پذیریم و مورد قبول جامعه‌ی بین‌المللی و مردم افغانستان نیست. در کنار دفاع و مبارزه‌ی قاطعانه با دشمن، صلح را نیز نفی نمی‌کنیم؛ ولی صلحی را که حاکمیت انحصاری را بر ما تحمیل کند نیز به هیچ طریقی قبول نخواهیم کرد.»

آقای دانش، گفته است که مشارکت عادلانه و حکومت همه‌شمول با حفظ ارزش‌های حقوق بشری، مطالبه‌ی عمومی و داعیه‌ی تاریخی مردم افغانستان است و گروه طالبان از لحاظ فکری با این داعیه و خواست مشترک مردم افغانستان ضدیت تاریخی و عقیدتی دارد.

به گفته‌ی او، وحدت، یک‌پارچگی و وفاق ملی، از ضرورت‌های اصلی در مقابله با «دشمن» مشترک است.

معاون دوم ریاست‌جمهوری، هم‌چنان نگرانی‌های امنیتی را پس از تصمیم خروج نیروهای امریکایی و ناتو، یک موضوع گذرا عنوان کرد و گفت که دوباره وضعیت به حالت عادی برخواهد گشت.