دیبرا لاینز: گروه طالبان می‌خواهد با استفاده از ترس و وحشت مردم افغانستان را کنترل کند

صبح کابل
دیبرا لاینز: گروه طالبان می‌خواهد با استفاده از ترس و وحشت مردم افغانستان را کنترل کند

دیبرا لاینز، نماینده‌ی ویژه‌ی سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید که طالبان باید به تعهدات خود برای تشکیل حکومت فراگیر و احترام به حقوق بشر در افغانستان پایبند باشند.

بانو لاینز که چهارشنبه‌شب -۶ دلو- در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان صحبت می‌کرد، گفت که گروه طالبان می‌خواهد که با استفاده از گسترش ترس و وحشت، مردم افغانستان را کنترل کند.

به گفته‌ی او، در حکومت طالبان خیلی از شهروندان ناپدید و کشته می‌شود و بازداشت‌های این گروه از مجرای قانونی آن انجام نمی‌شود.

با این حال، نماینده‌ی ویژه‌ی سرمنشی ملل متحد، تأکید کرد که احترام به حقوق بشر در صدر خواست‌های این سازمان از طالبان قرار دارد و طالبان باید به حقوق بشر در افغانستان احترام بگذارد.

دیبرا لاینز با اشاره به بازداشت دو بانوی معترض از سوی طالبان، گفت که به شدت نگران سرنوشت فعالان زن است که از خانه‌های شان بازداشت و ناپدید شده اند. «هیچ شهروندان افغانستان نباید شب هنگام در ترس و وحشت به سر ببرند.»

بانو لاینز، گفت که اگر طالبان می‌خواهند که یک حکومت فراگیر و در عین حال شفاف ایجاد کنند، باید به گفت‌وگوها برای شکل‌گیری آشتی ملی تن بدهند و از سویی‌هم مکاتب دخترانه را دوباره باز کنند.

او تأکید کرد که بسیاری از کشورهای حاضر شده اند که معاش آموزگاران را بپردازند؛ اما باید دیده شود که آیا طالبان به وعده‌ی شان در مودر بازشدن مکاتب عمل می‌کنند یا خیر؟.

نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل برای افغانستان هم‎چنان در بخشی از صحبت‌هایش به کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اشاره کرد و گفت که در حال حاضر بیش از ۱۸ میلیون شهروند از کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای پیش‌برد زندگی روزمره‌شان بهره‌مند استند.

او وضعیت فعلی افغانستان را غیر قابل تحمل خواند و گفت که باید دارایی‌های مسدودشده‌ی افغانستان آزاد شود و تحریم‌های وضع‌شده برداشته شود.