اتحادیه‌ی اروپا ۲٫۹ میلیون یورو به حکومت افغانستان کمک می‌کند

صبح کابل
اتحادیه‌ی اروپا ۲٫۹ میلیون یورو به حکومت افغانستان کمک می‌کند

اتحادیه‌ی اروپا، اعلام کرده است که به منظور کاهش بدهی و تعهد افغانستان برای رسیدن به اهداف توسعه‌ی پایدار، ۲٫۹ میلیون یورو به این کشور کمک می‌کند.

در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه (۱۷ حمل)، از سوی اتحادیه‌ی اروپا منتشر شده، آمده است که بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، آسیب‌های شدید صحی، اجتماعی و اقتصادی به تمام کشورهای جهان به ویژه افغانستان، وارد کرده است.

بر اساس اعلامیه، پیش از شیوع ویروس کرونا، در بسیاری از کشورهایی در حال توسعه، سطح بدهی‌ها بالا بوده و این کشورها اکنون در معرض خطر ناپایدار قرار دارند.

اتحادیه‌ی اروپا، گفته است که در نتیجه‌ی بحران ناشی از محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی و تجارتی، افغانستان مجبور است با کاهش شدید درآمد مقابله کند.

بر اساس اعلامیه، در حالی که مصارف صحی و اجتماعی افزایش یافته؛ اما درآمدهای مالیاتی از ماه اپریل تا ماه می سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

در اعلامیه آمده است: «دولت افغانستان موفق شد مبلغ قابل توجهی از صندوق بین‌المللی پول قرض کند تا کسر بودجه اش را در زمان بحران تأمین کند. اگرچه سطح بدهی افغانستان هنوز پایین است، اما وضعیت درآمد کنونی آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد.»

این در حالی است که از زمان آغاز بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا تا اکنون، اتحادیه‌ی اروپا ۱۴۷ میلیون یورو به حکومت افغانستان کمک کرده تا با بحران صحی مقابله و برای نیازمندان، کمک‌های بشری را فراهم کند.