ساختار تشکیلاتی معینیت تعلیمات اسلامی دوباره در تشکیل وزارت معارف احیا شد

صبح کابل
ساختار تشکیلاتی معینیت تعلیمات اسلامی دوباره در تشکیل وزارت معارف احیا شد

وزارت معارف، اعلام کرده است که با منظوری رییس‌جمهور غنی، ساختار تشکیلاتی معینیت تعلیمات اسلامی، دوباره در تشکیل این وزارت احیا شده است.

در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه (۲۴ قوس)، از سوی وزارت معارف منتشر شده، آمده است که طرح تشکیلاتی معینیت تعلیمات اسلامی، در دو گزینه (ایجاد بورد عالی اجرائیوی تعلیمات اسلامی با عضویت پنج عالم دینی به شمول یک زن و احیا‌ی مجدد معینیت تعلیمات اسلامی)، به مجلس نمایندگان ارایه شده است.

پیش از این، رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف، گفته بود که معنیت تعلیمات اسلامی از تشکیلات این وزارت بیرون نشده و صرفا برای بهبود امور کاری، معینیت‌های تعلیمات اسلامی و تعلیمات عمومی، زیر چتر معینیت تعلیم ‌و تربیه‌ی وزارت در آمده است.

پس از آن، گفته شد که معینیت تعلیمات اسلامی از تشکیلات وزارت معارف بیرون شده است. نمایندگان مجلس از حذف تعلیمات اسلامی از چارچوب وزارت معارف، انتقاد کردند. آن‌ها گفتند که اگر این معینیت از تشکیلات این وزارت بیرون شده باشد، در روز رای‌دهی به بانو حمیدی در پارلمان رای نخواهند داد.

رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف از مجلس نمایندگان رای نیاورد و هم‌چنان سرپرست وزارت معارف باقی ماند.