رییس معارف طالبان در بامیان یک کارمند مستوفیت این ولایت را بازداشت و شکنجه کرده است

صبح کابل
رییس معارف طالبان در بامیان یک کارمند مستوفیت این ولایت را بازداشت و شکنجه کرده است

منابع محلی در ولایت بامیان، می‌گویند که مولوی اسلام‌الدین عثمانی، رییس معارف طالبان در این ولایت با محافظان مسلح‌اش وارد اداره‌ی مستوفیت بامیان شده و یک کارمند بخش حواله‌جات این اداره را بدون دلیل بازداشت و با خود برده‌ است.

اعجازالله -اسم مستعار-، یکی از مراجعه‌کنندگان اداره‌ی مستوفیت بامیان به صبح کابل، می‌گوید که این رویداد صبح روز پنج‌شنبه -۳۰ سرطان-، رخ داده است.

فرد بازداشت‌شده غلام سخی نظری نام دارد و در بخش حواله‌جات اداره‌ی مستوفیت ولایت بامیان کار می‌کند.

منبع، می‌گوید که مولوی اسلام‌الدین عثمانی، رییس معارف طالبان در این ولایت و محافظان مسلح‌اش هنگام بازداشت غلام سخی نظری، نخست تلفن‌های او را گرفتند و سپس محافظانش او را با میل تفنگ، مشت و لگد لت‌وکوب کرده و با خود برده‌اند.

یک منبع دیگر نیز، به شرط افشانشدن نامش، می‌گوید که غلام سخی بدون دلیل از سوی رییس معارف طالبان در بامیان بازداشت شده است. به گفته او، چهار ساعت از بازداشت غلام‌ سخی می‌گذرد؛ اما هیچ اطلاعی از سرنوشت نیست.

با این حال، عبدالصبور فرزان سیغانی، سخن‌گوی والی طالبان در بامیان، می‌گوید که صبح امروز میان رییس معارف و یک کارمند بخش کنترل مستوفیت این ولایت سوء تفاهم شده بود. سیغانی؛ اما گفت که بازداشت و شکنجه کارمند مستوفیت به دست رییس معارف واقعیت ندارد.

این در حالی است که در روزهای پسین گزارش‌هایی نیز، در مورد فساد مالی و فساد اخلاقی مولوی اسلام‌الدین عثمانی، رییس معارف طالبان در بامیان و نزدیکان او در رسانه‌ها نشر شده است.