سازمان ملل: دست‌کم ۳۰۰ هزار نفر در افغانستان از خانه‌های خود بی‌جا شده‌اند

صبح کابل
سازمان ملل: دست‌کم ۳۰۰ هزار نفر در افغانستان از خانه‌های خود بی‌جا شده‌اند

سازمان ملل متحد، با نشر گزارش تازه‌ای اعلام کرده است که دست‌کم ۳۰۰ هزار نفر، در نتیجه‌ی جنگ و رویدادهای طبیعی در افغانستان، از خانه‌های خود بی‌جا شده‌اند.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، گفته است که افزون بر بی‌جا شدگان داخلی، در جریان سال جاری حدود چهارصد هزار نفر دیگر نیز از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان برگشته‌اند.

بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، روند اخراج پناهجویان از ترکیه نیز در حال افزیش است و از آغاز سال جاری تا کنون نزدیک به ۱۴ هزار نفر از این کشور به افغانستان برگشته‌اند.

با این حال، در بخشی از این گزارش آمده است که بر اساس بررسی‌های این سازمان، نزدیک به یک میلیون بی‌جا شده تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

در گزارش آمده است که حمله بر امداد رسان‌ها، تأثیر منفی به دسترسی مردم به کمک‌های بشری گذاشته است.