یک مقام وزارت صحت که به اتهام آزار جنسی برکنار شده بود، دوباره مقرر شده و معاش ویژه می‌گیرد

صبح کابل
یک مقام وزارت صحت که به اتهام آزار جنسی برکنار شده بود، دوباره مقرر شده و معاش ویژه می‌گیرد

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، در گزارشی نوشته است که فردی به نام داکتر شاه‌ولی معروفی، رییس اداره‌ی کنترل امراض ساری وزارت صحت که یک‌دهه پیش به اتهام آزار جنسی در یک سفر کاری از وظیفه برکنار شده بود، دوباره مقرر شده و معاش ویژه می‌گیرد.

در گزارشی که روز یک‌شنبه (۲ جوزا)، از سوی مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به نشر رسیده، آمده است که داکتر شاه‌ولی معروفی در حال حاضر، ماهانه بیشتر از ۲۵۰ هزار افغانی معاش می‌گیرد و هم‌چنان به تغییر و تبدیلی افراد حکمی به جای رقابتی و استفاده‌ی شخصی از موتر دولتی نیز متهم است.

داکتر شاه‌ولی معروفی، در سال ۱۳۹۲ بر اساس دعوت‌نامه‌ی رسمی سازمان جهانی صحت برای شرکت در یک کارگاه علمی و آموزشی از تاریخ ۱۸ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ به ایتالیا سفر کرده بود. پس از گذشت چند روز از این سفر، سازمان جهانی صحت در یک نامه‌ی رسمی به وزارت صحت افغانستان چنین نگاشت: «متأسفانه اطلاع حاصل کردیم که رییس کنترل امراض ساری این وزارت در جریان سفر رسمی به تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳ مرتکب آزار و اذیت جنسی یک خانم کارکن خدماتی هوتل شده و به دلیل شکایت این خانم و مدیر هوتل، آقای معروفی از سوی پولیس محل مورد بازپرس قانونی قرار گرفته و قضیه نیز به محکمه‌ی شهری سپینتا محول شده است.»

در این نامه، هم‌چنان آمده بود که آقای معروفی بدون حاضر شدن در دادگاه، هوتل را به مقصد نامعلومی ترک کرده و از وزارت صحت افغانستان خواسته است تا موضوع را از طریق مراجع داخلی پی‌گیری کند.

پس از مدتی، معلوم شد که آقای معروفی به افغانستان برگشته و وزارت صحت با ارائه پیشنهادی به تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ به مقام ریاست‌جمهوری، درخواست برکناری او را کرده و حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، امر منفکی او را صادر کرد.

بر اساس گزارش، مسؤولان وزارت صحت، اتهام آزارجنسی به آقای معروفی را «سوءتفاهم» خوانده و گفته اند که این موضوع از طریق کمیته‌ی مشترک حقیقت‌یاب و کمیسیون شکایات اصلاحات اداری بررسی شده و دوباره توسط پیشنهاد کمیسیون اصلاحات اداری و حکم رییس‌جمهور، آقای معروفی به وظیفه‌اش مقرر شده است.

اکنون داکتر شاه‌ولی معروفی، در بست دوم به عنوان رییس اداره‌ی کنترل امراض ساری و مسؤول پروژه‌ی تقویه و توسعه‌ی وقایه کنترل ملاریا و بهبود صحی در افغانستان با معاش ماهوار ۲۶۶ افغانی کار می‌کند.

منابعی در وزارت صحت، می‌گویند که وظیفه‌ی آقای معروفی در این بست، از هیچ‌گونه مؤثریت و شفافیتی برخوردار نبوده و او در تغییر و تبدیلی‌ها در این وزارت دخالت می‌کند.