هشدار صالح به داکتران: از تصاویر اعضای بدن در لوحه‌های خود استفاده نکنید!

صبح کابل
هشدار صالح به داکتران: از تصاویر اعضای بدن در لوحه‌های خود استفاده نکنید!

امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری، هشدار داده است که داکتران معالج، پس از این نمی‌توانند در لوحه‌های مقابل دواخانه‌ی شان، از تصاویر اعضای بدن انسان استفاده کنند.

آقای صالح، روز دوشنبه (۱۷ قوس)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشته است: «به تمام داکترانی که در لوحه‌های خود، عکس‌های اعضای بدن را گذاشته اند، هشدار داده می‌شود که مطابق به اخلاق طبابت و مسلک تنها بنویسند داکتر – کلنیک و یا شفاخانه.»

او تاکید کرده است که گذاشتن تصاویر اعضای بدن و ارگان‌های بدن، بی‌حرمتی به کرامت انسانی است. «مردم وقتی لوحه‌ی داکتر را ببینند، نیاز نیست که حتمن عکس مریض در حال عملیات و یا زخمی در لوحه نیز وجود داشته باشد.»

به گفته‌ی معاون نخست ریاست‌جمهوری، در صورت ادامه‌ی این روند، با متخلفین برخورد غیرمتعارف صورت گرفته و تشهیر منفی می‌گردند.

این درحالی است که در مقابل برخی دواخانه‌ها در شهر کابل، لوحه‌هایی دیده می‌شود که در کنار اسم و تخصص داکتران، تصاویری از اعضای بدن و جریان جراحی مریضان نیز گذاشته شده است.